The English Playschool
of Asikkala
Päiväkotimme henkilökunta   
 
Esikoulu
 
Esikouluopettaja ja johtaja Eija Saraiva
 
 
Kielikylpyryhmä Mustikat
 
Lastentarhanopettaja Helmi Boman-Luostarinen
Lastenhoitaja Elizabeth Pekkarinen
 
Suomenkielinen ryhmä Mansikat
 
Lastenhoitaja Maija Broder
Lastenhoitaja Eeva Romo-Paavola
 
Muu henkilökunta
 
Emäntä Raija Ruoho
Siistijä/päiväkotiapulainen Tanja Savolainen