The English Playschool
of Asikkala
Kielikylpyryhmä Mustikat
 
Kielikylpy
 
Kielikylpymenetelmä sai alkunsa Kanadassa 1960-luvulla. Tätä tehokasta tapaa oppia kieltä käytetään monissa maissa kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Pohjoismaissa. Meillä Vääksyssä kielikylvetystä englanniksi on ollut jo 15 vuotta.
 
Mitä kielikylpy on?
 
Usein päiväkotiin tullessaan lapset osaavat puhua vain suomea, omaa äidinkieltään. Lapset tulevat joko suomenkieliseen Mansikka-ryhmään tai englannikieliseen Blueberries-ryhmään, jossa aikuiset puhuvat pelkästään englantia. Lapset oppivat vierasta kieltä arjen rutiinien, monenlaisten toimintojen, keskustelujen, satujen, laulujen, runojen, riimittelyiden ja erityisesti leikin kautta.
 
"Hyvää huomenta, kuinka voit! - Mennään leikkimään! - Nyt lähdetään ulos!", ovat fraaseja, joita lapset kuulevat joka päivä. Hyvin pian lapset itse alkavat puhua lyhyitä lauseita kuten "Saisinko maitoa? Saisinko leipää?" Pian he oppivat myös laulamaan "Viikonpäivä-laulun" sekä kertovat, millainen sää on tänään. Vähitellen lapset oppivat myös numerot englanniksi. Lasten kielitaito sekä rohkeus puhua on yllättänyt iloisesti päiväkotimme vanhemmat ulkomaanmatkoilla. Päiväkodissamme rohkaisemme lasta puhumaan ja yhdessä iloitsemme jokaisesta uudesta sanasta.
 
Päiväkotimme teini-ikäiset "kypsät mustikat" muistelevat mielellään mukavaa kielikylpyaikaa. He ovat huomanneet kielikylvyn monet myönteiset vaikutukset kieliopinnoissaan koulussa. Myös tutkimukset osoittavat uuden kielen varhaisen oppimisen edistävän lasten kognitiivisiä, kielellisiä sekä matemaattisia taitoja. 
 
Englanti on kansainvälinen kieli! Siis - nyt pulahdamme kielikylpyyn!
 
 
Language Immersion
 
Language Immersion techniques were first developed in Canada in the 1960's. This effective method of language learning can now be found in many countries including the United States, China, Australia, New Zealand and the Nordic countries. For the last 15 years our English language immersion playschool has been established here in Vääksy.
 
How does it work?
 
When children first join our playschool most of them know only Finnish, their native language, which they have learned and developed at home. In our Blueberries group the teachers use only English throughout the day. The language is learned through conversations, stories, songs, rhymes, drama and play.
 
"Good morning, how are you?", "Let's go and play!" and "Time to go outside" are phrases the children hear every day. It isn't long before the children themselves are using simple sentences such as "May I have milk, please". They are soon singing the days of the week, telling about the weather and counting the days of the month. Parents have often been pleased the suprised then their children have begun conversing in English whilst on holiday abroad!
 
Research has shown that children's cognitive, linguistic and mathematical skills are given a head start through early introduction to a second language. Young teenagers who have once attended our playschool have said how much they enjoyed their time with us and how language immersion gave them a special enthusiasm for the English language. 
 
English is an international language. So...... Let's go!
 
The Bus song
 
The wheels on the bus go round and round,
Round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round,
All day long.
 
The people on the bus go up and down,
Up and down, up and down.
The people on the bus go up and down, 
All day long.
 
The children on the bus go chatter, chatter, chatter.
Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, chatter.
The children on the bus go chatter, chatter, chatter,
All day long.