​Päiväkotimme hoito- ja kasvatushenkilökunta

Foxes and Viskarit/Ketut ja Viskarit

  • Sanna-Maija Kivimäki (english) johtaja
  • Kirsi Lehto (english)
  • Maija Broder (suomi)
  • Eeva Romo-Paavola (suomi)

Muu henkilökunta

  • Siistijä