Päiväkoti viihtyisässä ympäristössä

The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, voittoa tavoittelematon yksityinen englanninkielinen päiväkoti Vääksyssä. Toteutamme laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta kielikylpymenetelmää hyödyntäen. Päiväkotimme sijaitsee Kanavatiellä, kirjaston alakerrassa ja on perustettu vanhempien toimesta 2.2.1998. Jaamme suuren, aidatun leikkipihan yhdessä Asikkalan kunnan päiväkoti Peuhiksen kanssa. Läheltä löytyvät monipuoliset liikuntamahdollisuudet kuten liikuntahalli, jäähalli, urheilukenttä ja Aurinkovuoren maastot. 

Toimintamme pohjautuu Asikkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Korostamme lapsen osallisuutta, yksilöllistä ja turvallista hoitoa innostavassa ja kansainvälisessä ilmapiirissä. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa ja hänet huomioidaan niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä. Päiväkodissamme lapsella on mahdollisuus oppia englannin kieltä ja kehittyä monipuolisesti virikkeellisessä ympäristössä.

Hauvat eli Puppies

Hauvat eli puppies-ryhmässä  touhuaa alle 3-vuotiaita lapsia. Ryhmä on suomenkielinen, mutta toimii yhteistyössä englanninkielisen ryhmän kanssa. Hauvojen päämajassa opetellaan perustaitoja ja rohkaistaan lasta omatoimisuuteen kaikissa arjen tilanteissa.

Yksisarviset eli unicorns ja Viskarit

Unicorns and viskarit on 3-5-vuotiaiden englanninkielinen ryhmä. Toiminnallisuus, leikki ja yhdessä oivaltamisen ilo ovat ryhmän arkipäivää. Oppimis- ja leikkiympäristönämme ovat päiväkodin tilat sekä lähiympäristö. Kannustamme lasta osallisuuteen, luovuuteen ja itseilmaisuun.

Tarjoamme lapsille rauhallisen ja turvallisen aloituksen päivähoidolle. Aikuisten sylit ovat aina avoimena ja lasten turvallisuutta lisäävät luottamukselliset välit vanhempien kanssa. Päivittäin annamme paljon aikaa leikille ja leikkitaitojen kehittymiselle. Opettelemme yhdessä tekemistä ja lelujen jakamista sekä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi piirrämme ja askartelemme, jumppaamme ja musisoimme sekä luemme paljon. Iloitsemme yhdessä onnistumisista ja uuden oppimisesta!

Kielikylpy

Kielikylpymenetelmä sai alkunsa Kanadassa 1960-luvulla. Tätä tehokasta tapaa oppia kieltä käytetään monissa maissa kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Pohjoismaissa. Meillä Vääksyssä kielikylvetystä englanniksi on ollut jo 20 vuotta.

Mitä kielikylpy on?

Usein päiväkotiin tullessaan lapset osaavat puhua vain suomea, omaa äidinkieltään. Lapset oppivat vierasta kieltä arjen rutiinien, monenlaisten toimintojen, keskustelujen, satujen, laulujen, runojen, riimittelyiden ja erityisesti leikin kautta.
 
”Hyvää huomenta, kuinka voit! – Mennään leikkimään! – Nyt lähdetään ulos!”, ovat fraaseja, joita lapset kuulevat joka päivä. Hyvin pian lapset itse alkavat puhua lyhyitä lauseita kuten ”Saisinko maitoa? Saisinko leipää?” Pian he oppivat myös laulamaan ”Viikonpäivä-laulun” sekä kertovat, millainen sää on tänään. Vähitellen lapset oppivat myös numerot englanniksi. Lasten kielitaito sekä rohkeus puhua on yllättänyt iloisesti päiväkotimme vanhemmat ulkomaanmatkoilla. Päiväkodissamme rohkaisemme lasta puhumaan ja yhdessä iloitsemme jokaisesta uudesta sanasta.
 
Vanhemmat ja kouluun siirtyneet ”Tepalaiset” ovat huomanneet kielikylvyn monet myönteiset vaikutukset kieliopinnoissaan koulussa. Myös tutkimukset osoittavat uuden kielen varhaisen oppimisen edistävän lasten kognitiivisiä, kielellisiä sekä matemaattisia taitoja. 
 
Englanti on kansainvälinen kieli! Siis – nyt pulahdamme kielikylpyyn!

Language immersion

Language Immersion techniques were first developed in Canada in the 1960’s. This effective method of language learning can now be found in many countries including the United States, China, Australia, New Zealand and the Nordic countries. Our English language immersion playschool has been in operation in Vääksy for the last 20 years.

How does it work?

When children first join our playschool most of them know only Finnish or the native language they have learned at home. English is learned in the playschool during our daily routines and activities through conversations, stories, songs, rhymes, drama and play.

”Good morning, how are you?”, ”Let’s go and play!” and ”Time to go outside” are phrases the children hear every day. It isn’t long before the children themselves are using simple sentences such as ”May I have milk, please”. They are soon singing the days of the week, telling about the weather and counting the days of the month. Parents have often been pleased and surprised then their children have begun conversing in English whilst on holiday abroad!
 
Parents and children who have attended our playschool have noticed the benefits of early language immersion in later language studies at school. Research has shown that children’s cognitive, linguistic and mathematical skills are given a head start through early introduction to a second language.
 
English is an international language. So…… Let’s go!