Päiväkotiin hakeminen

Hakulomake

Lapsen tiedot

Hakija 1 tiedot

Hakija 2 tiedotLomakkeen tiedot tallennetaan The English Playschool of Asikkalan asiakasrekisteriin.

HENKILÖTIETOREKISTERIIN TALLENNETTUJEN TIETOJEN TARKISTAMINEN.
Huoltajan tähän hakemukseen merkitsemistä tiedoista muodostuu henkilötietolain (423/1999) mukainen henkilörekisteri, jonka käyttötarkoitus on päivähoitoasioiden hoitaminen. Jokaisella on oikeus tietää mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilöstörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja (Henkilötietolaki 26§). Rekisterin henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (tarkistaminen, korjaaminen) voi ottaa yhteyttä päiväkodin johtajaan: ​Sanna-Maija Kivimäki, puh. 040-9748289 (rekisterinpitäjä)